Onze harmonie werd opgericht in 1824 en is daarmee een van de oudste muziekmaatschappijen van de streek.

Het oudste door ons teruggevonden document dateerd van 1828. Op 6 juli 1828 werd te Ename een “musiek concours” ingericht met als eerste prijs “een gouden eerpenning ter waarde van 60 gulden”. De harmonie bestaat immers langer dan België en werd opgericht onder Nederlands bewind.

In 2009 werd ter gelegenheid van het 185 jarig bestaan van de harmonie door onze schatbewaarder Erwin De Cock een boek uitgegeven met de geschiedenis van de vereniging, opgesmukt met talrijke foto’s, wie dus in een uitgebreider historiek geďnteresseerd is kan deze per e-mail opvragen.